sağlık a.ş. logo

Copyright ©2016 Sağlık A.Ş

Politikalar

KALİTE POLİTİKASI

Sağlık A.Ş., sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki her türlü ihtiyaca cevap verecek uzman personel temini ve organizasyon hizmetlerini sözleşmeler, mevzuatlar ve yasalar doğrultusunda gerçekleştirerek müşterilerine zamanında ve kaliteli hizmet sağlamayı, personel etkinliğini gözetmeyi, çalışanlarının sürekli eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayarak hizmet sunumunun her seviyesinde yetkin, güçlendirilmiş ve bağlılığın öne çıktığı bir çalışma ortamı oluşturmayı, işbirliği yapılan kurumlar ve tedarikçilere taahhütlerini zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmeyi, verimlilik ve karlılıkla etkin yönetim sergileyerek kurumun sürekliliğini güvence altına almayı, sürekli iyileştirme odaklı yaklaşımlarla yönetimi, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden doğan tüm gereklilikleri uygulamayı, çevre performansını arttırarak duyarlılık ve bilincin sağlanmasını, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini kanun, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda yerine getirmeyi ve toplam kalite yönetim sistemlerinin uygulanabilir şartlarını sağlamayı tahhahüt ve beyan  eder.               

Bu beyan SAĞLIK A.Ş’nin temel politikasıdır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve sağlık sosyal hizmetler organizasyonları

alanında personel temini ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiren Sağlık A.Ş., yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevre kirliliğini önlemeyi, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu, faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini, tüm hizmet süreçlerinin çevre boyut ve etkilerinin kontrol altında tutulmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.

 

Bu politika çerçevesinde;

  • Çalışanlarına, tedarikçilerine ve taşeronlarına çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için çevre dostu malzemeleri ve uygun teknoloji kullanmayı
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar, uygunluk yükümlülükleri ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi
  • Doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmesini, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılmasını ve iklim değişikliğinin azaltılması noktasında  biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunulacağını tüm kamoyuna taahhüt ve ilan eder.

 

 

İSG POLİTİKASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve sağlık sosyal hizmetler organizasyonları

alanında personel temini ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştiren Sağlık A.Ş., yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevre kirliliğini önlemeyi, çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumu, faaliyetler sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini, tüm hizmet süreçlerinin çevre boyut ve etkilerinin kontrol altında tutulmasını çevre politikasının temeli olarak kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

  • Çalışanlarına, tedarikçilerine ve taşeronlarına çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için çevre dostu malzemeleri ve uygun teknoloji kullanmayı
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar, uygunluk yükümlülükleri ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi
  • Doğal kaynakların etkin kullanımına özen gösterilmesini, yenilenebilir enerji kaynak kullanımının arttırılmasını ve iklim değişikliğinin azaltılması noktasında  biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunulacağını tüm kamoyuna taahhüt ve ilan eder.
Bilgi ve Sosyal Sorumluluk
 

Haberdar et