sağlık a.ş. logo

Copyright ©2016 Sağlık A.Ş

Başkanın Mesajı

Değerli İstanbullular, 

En üst düzeyde sağlık hizmeti almak hiç şüphesiz her insanın en temel hakkıdır. Etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir.

Ülkemizde bir çok alanda aşamalar kaydedilmiş olmasına rağmen sağlık alanında yapılması gereken önemli yatırımlar,önemli sağlık projeleri var.

Bunlar hükümetimiz ve belediyelerimiz tarafından kademe kademe hayata geçiriliyor.

Türkiye’de her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor.

Yılların ihmaliyle aksayan bir çok hizmet alanında iyileşmeler adım adım sağlanırken, büyük reformların temelleri atılıyor.

Sağlık sektörü de bu köklü reformların yaşandığı en yoğun alanlardan biri.

Bu anlamda özellikle kamu sağlık hizmetlerinin ilk kez tek çatı altında toplanmış olması sağlık alanında bir devrimdir.

SSK, Bağ – Kur ve Emekli Sandığı’ na bağlı hastaların sağlık sistemi içinde yer alan bütün sağlık kuruluşlarından hizmet alması birçok sıkıntıyı ortadan kaldırmıştır.

Diğer yandan dileyenlerin, belirli bir miktar ücret ödeyerek özel sağlık kuruluşlarından istifade edebilmesi, sağlık hizmetleri için atılmış çok önemli adımlardan biridir.

Bu proje belki de sosyal güvenlik sistemini baştan aşağıya değiştirecek önemli bir hamlenin işaretleridir.

Değerli Hemşehrilerim;

Büyükşehir Belediyesi olarak kamu sağlığı alanındaki çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlıklı Kentler Projesi” kapsamında şehrimizin hak ettiği yerini alabilmesi için büyük bir çaba içindeyiz.

Biz, sağlık güvencesine sahip olmayan hiçbir vatandaşımızın bu konuda kendini çaresiz hissetmemesini istiyoruz.

“Her İşin Başı Sağlık” düşüncesiyle şehrimizdeki kamu sağlığını korumak ve geliştirmek, insanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik.

Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul genelinde, Tıp Merkezlerimizle, Sağlık Danışma Merkezlerimizle, Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerimizle, Tabipliklerimizle, İstanbul Engelliler Merkezleriyle, Kayışdağı Darülaceze Tesislerimizle İstanbul halkına sağlık hizmeti götürüyoruz.

İstanbul halkına çok geniş bir yelpazede bir yandan hizmet üretiyor diğer yandan uyguluyoruz.

Sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan hasta, yoksul, engelli, yaşlı ve kimsesizler için temel sağlık hizmetleri sunuyoruz.

Özellikle çocuk ve kadın sağlığı konusunda önemli projeler yürütüyoruz.

Bunlarla birlikte Evde Sağlık Hizmetleri, Engellilerin Toplum İçinde Rehabilitasyon projesi, Kadın Sağlığını Koruma projesi gibi uygulamaya koyduğumuz sağlık projelerimizle halkımıza hizmet veriyoruz.

Değerli Hemşehrilerim;

Bu projeler içinde, Evde Sağlık Hizmeti projesi son derece önem verdiğimiz ve başarıyla yürüttüğümüz bir hizmettir. Bu proje ile fakir ve muhtaç hastalara evlerinde sağlık hizmeti veriyoruz.

Ayrıca, yine bu proje kapsamında engelli, hamile ve yaşlılarla birlikte, sosyal güvencesi bulunmayan tedaviye muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Bu insanlarımızın tedavilerinin düzenli olarak yapılmasını, tedavi giderlerinin karşılanması ve gerekli eğitimin verilmesini amaçlıyoruz.

Türkiye için çok yeni olan bu hizmet alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülük etmesi, aldığımız hayır duaların yanında bizim için ayrıca bir mutluluk.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın gerek bedenen gerek ruhen sağlıklı bireyler olarak yaşaması en büyük hedeflerimizden biridir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da İstanbullu vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle tüm İstanbullulara sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum. 

 

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Bilgi ve Sosyal Sorumluluk
 

Haberdar et