sağlık a.ş. logo

Copyright ©2016 Sağlık A.Ş

Gerçek Kişi Bilgi Edinme Formu

Bilgi Edinme Formu (GERÇEK KİŞİ)

Sayın Ziyaretçi;
Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla, 24 Ekim 2003 tarihinde kanunlaşan "4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu" gereğince ve 27 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanan " Bilgi Edinme Formu " aşağıda sunulmuştur.

Lütfen bilgi edinmek istediğiniz konuları, gerçek ve tüzel kişiler için ayrı olarak hazırlanan forma doldurarak bilgiedinme[at]saglik.istanbul elektronik postasına veya (0 212) 369 4303 no'lu faks numarasına iletiniz. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular değerlendirilmemektedir

İş başvuruları ve başvuru takibi ile ilgili gönderilen mailler bilgi edinme başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu (Word dosyası) için tıklayınız
Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Formu (Word dosyası) için tıklayınız

Mail yoluyla bilgi almak için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

Gerçek Kişiler için Bilgi Edinme Formu

Lütfen aşağıdaki resimde gördüğünüz kodu giriniz *
Captcha
Bilgi ve Sosyal Sorumluluk
 

Haberdar et